Privatumas

Čia rasite aprašytą MB “Išmanusis” (įm. k. 305253875) taikomą privatumo politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu, saugojimu ir atskleidimu kai naudojatės įmonės paslaugomis: interneto svetaine, mobiliąja programėle, komunikuojate socialinių tinklų pagalba, skambinate, siunčiate mums laiškus bei užklausas.

Įmonė - MB “Išmanusis” (įm. k. 305253875)

Duomenų subjektas arba DS – fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta

Naudojimo duomenys – tai duomenys, surinkti automatiškai, naudojantis svetaine ar paslaugomis (pvz.: naršymo trukmė)

Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir duomenų subjekto kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs lankotės. Slapukai išsaugomi duomenų subjekto naršyklės failų kataloge

Duomenų subjektų, susisiekiančių su įmone telefonu, elektroniniu paštu ar per interneto svetainėje esančius įrankius, o taip pat socialinių tinklų pagalba duomenų tvarkymas
MB "Išmanusis” DS duomenis tvarko ir tais atvejais kai su įmone susisiekiama telefonu, elektroniniu paštu, pateikiant užklausą interneto svetainėje ar socialinių tinklų pagalba. Nurodytais atvejais MB "Išmanusis” yra DS asmens duomenų valdytojas. MB "Išmanusis” DS duomenis šiais atvejais tvarko siekdamas administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, o taip pat ir ginti savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis klientai įmonei pateikia sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas DS aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į įmonę.

Duomenys, kuriuos įmonė tvarko: vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita informacija, kurią duomenų subjektas savo valia pateikia įmonei. MB "Išmanusis” turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti DS duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas; buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės; teisines paslaugas teikiančios įmonės; duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės; naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės; reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės; informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės; ryšio paslaugas teikiančios įmonės; pašto ir siuntų pristatymo tarnybos ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems DS asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Duomenų saugojimo laikas
Visi įmonės renkami ir tvarkomi duomenys yra tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek tai yra būtina paslaugų teikimui arba tiek, kiek numato teisės aktai. Skirtingų kategorijų duomenys saugomi skirtingą laiko tarpą.

Slapukai (“cookies”)
Šioje svetainėje yra naudojami tik griežtai privalomi slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda veikti mūsų svetainei bei užtikrinti jos funkcionalumą. Šie slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.
Jei atsisakysite slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė funkcionuos kai joje apsilankysite.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Duomenų subjektų teisės
Duomenų subjektas gali kreiptis į įmonę prašydamas įgyvendinti šias duomenų subjekto teises:

  • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • tais atvejais kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (tais atvejais kai duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir tuo atveju jei teisės aktai nenumato kitaip);
  • teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai, duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu);
  • teisę pateikti skundą įmonei arba priežiūros institucijai.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas
Visi klausimai ir prašymai susiję su duomenų apsauga teikiami elektroniniu paštu info@gsmpro.lt